France flagKalkulator wieku szkolnego w Polsce

Wpisz region i datę urodzenia dziecka, aby obliczyć rok rozpoczęcia szkoły podstawowej, szkoły średniej i rok ukończenia szkoły

WPROWADŹ DANE
CalendarDATA URODZENIA
WYNIKI
Dziecko rozpoczyna szkołę w

[1st Year] in

--

[2nd Year] in

--

Klasa w roku rozpoczęcia

Etap szkolny Klasa Rok rozpoczęcia

Kluczowe informacje na temat szkoły Polsce

Charakterystyka szkoły Wymóg
Wiek wymagany do rozpoczęia Zerowka 6 lat do 31. grudnia
Zerowka format Cały dzień
Zerowka uczęszczanie obowiązkowe Tak
Obowiązkowy wiek szkolny W tym roku dziecko kończy 6 lat
Semestr szkolny rozpoczyna się wrzesień

System edukacji w Polsce

System edukacji w Polsce przeszedł reformę w 2017 roku, aby ujednolicić go na tle innych państw. Składa się w 9 lat obowiązkowej edukacji podstawowej i 4 lat edukacji ponadpodstawowej.

Zmiany są stopniowo wdrażane do roku 2023/24 i obecnie uczniowie w szkołach pochodzą ze starej i nowej reformy.

Przedszkole

Edukacja w Polsce może rozpocząć się w wieku 3 lat. Jest ona zarówno opieką nad dzieckiem pracujących rodziców, jak również środowiskiej wczesnej nauki.

Przedszkole nie jest obowiązkowe w wieku 3-5 lat, ale rząd zapewnia kilka darmowych godzin, aby każdy 3, 4, 5-latek może skorzystać z darmowego przedszkola w swojej okolicy.

Ostatni rok przedszkola, zwany również jako zerówka, jest obowiązkowy i dzieci rozpoczynają go, kiedy kończą sześć lat.

Wymaganie dotyczące roku oparte jest na roku kalendarzowy, więc każde dziecko kończące 6 lat przed 31 grudnia, rozpocznie zerówkę we wrześniu tego roku.

Szkoła podstawowa

Szkoła podstawowa rozpoczyna się w wieku 7 lat. Wymóg wiekowy oparty jest na roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i rozpocznie szkołę we wrześniu tego roku.

Na przykład, każde dziecko kończące 7 lat 31 grudnia, zacznie szkołę we wrześniu tego roku.

Pierwszy rok szkoły podstawowej nazywa się Pierwsza Klasa. Szkoła podstawowa to 8 lat obowiązkowej nauki, a Klasa Ósma to ostatni rok nauki, gdy dziecko ma 14 lat. Bardzo często dziecko kończy szkołę podstawową w wieku 15 lat.

Szkoła podstawowa ma dwa etapy. Pierwszy to klasy 1-3 (jeden nauczyciel), następny to klasy 4-8, gdzie nauka opiera się na nauczaniu według przedmiotu.

Szkoły Ponadpodstawowe

Według nowej reformy oświaty, która będzie w pełni wdrożona do 2023/24 roku, uczniowie w Polsce mają obowiązek kontynuować naukę przez kolejne 4-5 lat po szkole podstawowej.

Uczniowie mogą wybrać pomiędzy szkołą średnią (4 lata), zwaną również jako liceum ogólnokształcące lub technikum czy zawodówką (zazwyczaj 5 lat).

Szkoła ponadpodstawowa rozpoczyna się znowu od Klasy Pierwszej trwa do Klasy Czwartej. Uczniowie kończą edukację ponadpodstawową pisząc Maturę, której pozytywny wynik otwiera drzwi do edukacji wyższej.

Wiek szkolny w Polsce

W Polsce uczniowie rozpoczynają przedszkole w wieku 3 lat. Obowiązkowa edukacja zaczyna się w wieku 6 lat, w ostatnim roku przedszkola. Uczniowie zaczynają pierwszy oficjalny rok szkolny w wieku 7 lat.

Uczniowie w Polsce kończą szkołę podstawową po klasie 8, w wieku 15 lat. Wtedy mogą zacząć szkołę ponadpodstawową w klasie 1., w wieku 15, 16 lat.

Ile masz lat w każdej klasie szkoły w Polsce?

Etap edukacyjny Klasa Wiek ucznia
Przedszkole Przedszkole 5 - 6 lat
Przedszkole Zerówka 6 - 7 lat
Szkoła podstawowa Klasa 1 7 - 8 lat
Szkoła podstawowa Klasa 2 8 - 9 lat
Szkoła podstawowa Klasa 3 9 - 10 lat
Szkoła podstawowa Klasa 4 10 - 11 lat
Szkoła podstawowa Klasa 5 11 - 12 lat
Szkoła podstawowa Klasa 6 12 - 13 lat
Szkoła podstawowa Klasa 7 13 - 14 lat
Szkoła podstawowa Klasa 8 14 - 15 lat
Liceum ogólnokształcące Klasa 1 15 - 16 lat
Liceum ogólnokształcące Klasa 2 16 - 17 lat
Liceum ogólnokształcące Klasa 3 17 - 18 lat
Liceum ogólnokształcące Klasa 3 18 - 19 lat

Matura

Kiedy uczniowie kończą szkołę średnią w Polsce, mają zazwyczaj 17 lub 18 lat. Większość uczniów kończy szkołę w wieku 18 lat.

Skorzystaj z powyższego narzędzia, aby obliczyć wiek ukończenia szkoły w Polsce.

Kalendarz szkolny

Lekcje szkolne w Polsce zaczynają się na początku września i kończą w połowie czerwca następnego roku.

Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry z przerwą zimową i krótką przerwą na czas Bożego Narodzenia i Wielkanocy.