France flagSchoolleeftijd Berekenen Nederland

Vul hieronder de regio en de geboortedatum van het kind in om het aanvangsjaar van de lagere en middelbare school te berekenen

GEGEVENS INVOEREN
CalendarGEBOORTEDATUM KIND
RESULTAAT
Het kind begint school in

[1st Year] in

--

[2nd Year] in

--

Groep Niveau en Jaar van Instroom

Onderwijs Groep Niveau Jaar van Instroom

Belangrijke Informatie Scholen Nederland

Kenmerken School Vereisten
Minimum leeftijd Groep 1 4 jaar oud op 31 december
Groep 1 vorm Hele dagen
Groep 1 verplichte aanwezigheid Ja
Leerplichtige leeftijd Het schooljaar waarin het kind 5 jaar wordt
Aanvang schooljaar September

Onderwijssysteem in Nederland

Kinderopvang / Peuterspeelzaal

Onderwijs in Nederland is mogelijk vanaf de leeftijd van 2 jaar, waarbij het kind naar de dagopvang kan gaan.

Kinderopvang maakt echter officieel geen deel uit van het onderwijssysteem van de overheid en is dus ook niet verplicht.

Basisonderwijs / Lagere School

De basisschool in Nederland, ook wel lagere school genoemd, begint in het jaar dat het kind 4 jaar wordt. Het kind komt dan in groep 1. Hoewel de daadwerkelijke leerplicht pas ingaat in het jaar dat het kind 5 jaar wordt, beginnen bijna alle kinderen al op 4-jarige leeftijd aan groep 1.

De lagere school duurt 8 jaar, van groep 1 tot en met groep 8.

De aanvangsleeftijd is gebaseerd op het kalenderjaar waarin het kind 4 jaar wordt, met als start van het schooljaar in september. Een kind dat bijvoorbeeld vóór 31 december 4 jaar wordt, begint in september van dat jaar.

Voortgezet Onderwijs / Middelbare School

Kinderen gaan op 12-jarige leeftijd naar de Middelbare School, wat in Nederland officieel Voortgezet Onderwijs wordt genoemd. Er zijn drie types van middelbaar onderwijs: VMBO, HAVO en VWO, als voorbereiding op een beroepsopleiding of een universitaire opleiding.

VMBO is een voorbereidende beroepsopleiding, die in de meeste gevallen vier jaar duurt, als voorbereiding op aansluitende een MBO-opleiding..

HAVO is algemene voorbereidende opleiding, die vijf jaar duurt en wordt gevolgd door een HBO-opleiding

VWO is een voorbereidende universitaire opleiding die zes jaar duurt, met aansluitend een studie aan de universiteit.

Bachillerato

La Escuela Secundaria Superior en España, conocida como Bachillerato, es opcional y tiene una duración de 2 años empezando por 1º de Bachillerato. Termina al finalizar el segundo curso, 2º de Bachillerato, que suele ser cuando los estudiantes cumplen 18 años.

Schoolleeftijd in Nederland

In Nederland gaan kinderen tussen 2 en 4 jaar naar de kleuterschool. De basisschool begint op 4-jarige leeftijd, de leerplicht geldt echter pas vanaf de leeftijd van 5 jaar in groep 2.

Leerlingen ronden de basisschool af aan het eind van groep 8 als ze 12 jaar oud zijn. De leerlingen beginnen dan de middelbare school weer in de Brugklas op 12-jarige leeftijd.

Hoe oud ben je in iedere groep / klas in Netherland?

Onderwijs Groep / Klas Leeftijd
Kinderopvang / Peuterspeelzaal Kinderopvang 3 - 4 jaar
Basisschool / Lagere school Groep 1 4 - 5 jaar
Basisschool / Lagere school Groep 2 5 - 6 jaar
Basisschool / Lagere school Groep 3 6 - 7 jaar
Basisschool / Lagere school Groep 4 7 - 8 jaar
Basisschool / Lagere school Groep 5 8 - 9 jaar
Basisschool / Lagere school Groep 6 9 - 10 jaar
Basisschool / Lagere school Groep 7 10 - 11 jaar
Basisschool / Lagere school Groep 8 11 - 12 jaar
Voortgezet onderwijs / Middelbare school Brugklas 12 - 13 jaar
Voortgezet onderwijs / Middelbare school 2e Jaar / Klas 2 13 - 14 jaar
Voortgezet onderwijs / Middelbare school 3e Jaar / Klas 3 14 - 15 jaar
Voortgezet onderwijs / Middelbare school 4e Jaar / Klas 4 15 - 16 jaar
Voortgezet onderwijs / Middelbare school 5e Jaar / Klas 5 16 - 17 jaar
Voortgezet onderwijs / Middelbare school 6e Jaar / Klas 6 17 - 18 jaar

Eindexamen Middelbare School

Als VMBO-leerlingen hun eindexamen doen, zijn ze normaal gesproken 16 jaar oud. Voor leerlingen in het HAVO geldt dat de meesten het 5e en laatste jaar afronden als ze 17 zijn geworden.

Leerlingen die het VWO doen, doen eindexamen in het 6e jaar als ze 18 worden. Gebruik de bovenstaande tool om het eindexamenjaar van de middelbare school in Nederland te berekenen.

Schoolkalender

De schoolkalender in Nederland verschilt enigszins per regio, zoals hieronder is aangegeven.

Noord: Noord-Holland (inclusief Amsterdam), Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland (met uitzondering van Zeewolde). Begint medio augustus tot medio juli.

Centraal: Zuid-Holland (inclusief Den Haag, Rotterdam, Delft en Leiden), Gelderland (Noord), Utrecht (met uitzondering van Eemnes), plus de gemeenten Werkendam, Woudrichem en Zeewolde. Begint eind augustus tot midden juli van het volgende jaar.

Zuid: Gelderland (Zuid), Limburg, Zeeland en Noord-Brabant (met uitzondering van Werkendam en Woudrichem). Begint begin september en eindigt eind juli.

Alle scholen hebben twee weken vakantie met Kerstmis en een week herfstvakantie in oktober en een week voorjaarsvakantie in februari.